Deski Podłogowe

Deski podłogowe dębowe
 Deski podłogowe

Klasa NATURAL

Deski podłogowe dębowe cechują się jednolitym odcieniem oraz atrakcyjnym wizualnie, różnorodnym rysunkiem drewna. Mogą występować zdrowe szpilkowe sęki o średnicy nieprzekraczającej 8 milimetrów oraz czarne sęki maksymalnie 1mm. Od strony użytkowej desek nie występują żadne pęknięcia czołowe ani powierzchniowe, jak również biel.

Klasa STANDARD

Deski o barwie naturalnego dębu i różnorodnym rysunku. Sęki szpikowe nie przekraczają 10mm średnicy, a sęki czarne 5mm. Na stronie użytkowej może wystąpić powierzchniowe pęknięce o grubości 1mm, jak również płytkie pęknięcie czołowe. Biel po lewej stronie deski, nieprzechodzący na stronę licową.

Klasa RUSTICAL

Różnorodna kolorystyka i rysunek drewna. Te deski podłogowe mają niepowtarzalny wygląd, ponieważ w ich przypadku występować mogą sęki zdrowe oraz ich skupiska o średnicy do 25 mm. Biel oraz rdzeń może występować również po prawej stronie deski. Występować mogą powierzchniowe pęknięcia o głębokości do 1 mm oraz płytkie czołowe.

Brak produktów spełniających kryteria.

Deska jesionowa
Deski podłogowe

Klasa PREMIUM

Cechą charakterystyczną tych desek podłogowych jest naturalne usłojenie i barwa jaką daje jasny jesion. Mogą się zdarzyć sęki o średnicy nieprzekraczającej 3 mm. Brak pęknięć i bielu na licowej warstwie desek.

Klasa NATURAL

Te deski podłogowe wyróżnia naturalne usłojenie i barwa ciemnego jesionu. Mogą występować sęki o średnicy do 3 mm. Brak pęknięć i bielu na licowej warstwie desek.

Klasa STANDARD

To deska podłogowa o zróżnicowanej kolorystyce drewna jesionowego oraz naturalnym usłojeniu. Zdarzają się zdrowe sęki o średnicy nieprzekraczającej 5 milimetrów. Rzadko może wystąpić pęknięcie powierzchniowe o głębokości do 0,5 mm. Biel nieprzechodząca na licową płaszczyznę.

Klasa RUSTICAL

Ta deska podłogowa posiada zróżnicowaną kolorystykę oraz rysunek drewna. Mają niepowtarzalny wygląd, gdyż w tek klasie mogą pojawiać się zdrowe sęki o średnicy nie przekraczajacej 18 milimetrów i czarne sęki do 2cm. Dopuszczalne są też powierzchniowe pęknięcia (maksymalnie 1mm głębokości) i mało widoczne płytkie czołowe.

Brak produktów spełniających kryteria.

Deska Jesion-Thermo

Klasa PREMIUM

Ta deska podłogowa cechuje się naturalnym usłojeniem i ciemną barwą na całym ich przekroju. Mogą występować zdrowe sęki o średnicy nie przekraczającej 3mm, oraz mało widoczne pęknięcia czołowe. Brak pęknięć oraz bielu na warstwie użytkowej deski.

Klasa STANDRAD

Tę deskę podłogową wyróżnia ciemna barwa oraz różnorodna kolorystyka na całym przekroju deski. Usłojenie naturalne i dopuszczalne zdrowe sęki oraz ich skupiska o średnicy nie przekraczającej 1cm. Sporadyczne powierzchniowe pęknięcia o głębokości 1 mm oraz płytkie czołowe.

Deski podłogowe jesionowe

Deska podłogowa jesion
już od 126,00 zł/m2

Deski podłogowe thermo-jesion

Deski Thermo-jesion
już od 203,00 zł/m2